Rozšíření naších služeb o pokládku zámkové dlažby bylo logickým vyústěním poptávky našich zákazníků. Zámková dlažba je vedle výstavby plotu nedílnou součástí úpravy okolí rodinného domu. Jsme schopni realizovat chodníky, příjezdové komunikace i odstavné plochy pro automobily.


Zámková dlažba Olomouc

 

 Zámková dlažba je moderní a vhodný způsob úpravy funkčních ploch u staveb všech typů. Zámkovou dlažbu je možné vybírat z nepřeberných druhů tvarů a barev. Nedílnou součástí zámkové dlažby je rovněž vhodný obrubník.

 

Pokládka zámkové dlažby Olomouc

 

 Při pokládce zámkové dlažby je nutné klást důraz na kvalitné provedené lože ze štěrkových drtí tak, aby skladba a provedení odpovídalo danému účelu, k jakému bude plocha dlažby určena. Rovněž je důležitá volba správného typu dlažby.

 

Pokládka zámkové dlažby Olomouc

 

  Pokládkou zámkové dlažby se zabýváme zejména v oblasti okresů Olomouc a Prostějov.

 

Zámková dlažba Olomouc