Klasické ploty z pletiva a ocelových sloupků jsou stále nejčastějším typem oplocení domů, výrobních areálů, sportovišť a dalších nemovitostí. Díky současným technologiím jsou pletivové ploty nejen velice trvanlivé, ale i dekorativní. Mezi největší výhody plotu z pletiva patří zejména rychlá a nenáročná montáž.

 

čov kostelec

 

Druhy pletiva

 

 Nejpoužívanějším pletivem současnosti je stále klasické čtyřhranné pletivo opatřené povrchovou úpravou z PVC. Takové pletivo by mělo splňovat základní podmínky kvality, mezi které lze zařadit sílu drátu alespoň 1,5 mm, kvalitní pozinkování tohoto drátu a velikost oka maximálně 50 mm (pletivo na tenisové kurty by mělo mít velikost oka 40 mm). Pro náročné podmínky je vhodné použít speciální bezinalové pletivo s vysokou pevností a odolností proti mechanickému poškození (např. výběhy pro psy apod.). Svařované pletivo je vyráběno z pozinkovaných drátů a následně může být rovněž ošetřeno poplastováním. Jako další druhy pletiva lze jmenovat šestihranné chovatelské pletivo, lesní pletivo nebo ovčí uzlíkové pletivo.

 

 

slatinice

 

 Stavba pletivového plotu

 

 Mezi největší výhody pletivového plotu ze čtyřhranného pletiva lze zařadit právě jednoduchost jeho stavby a montáže. Právě stavbu oplocení ze čtyřhranného pletiva si ve zkratce osvětlíme (montáž oplocení z ostatních druhů pletiv se příliš neliší). Nejprve si musíme označit lomové body hranice pozemku na které bude budoucí plot stát. Poté si rozměříme plotová sloupky tak, aby jejich osová vzdálenost byla cca 2,5 až 3 metry. Vyhloubíme díry dle potřeby (ideálně do nezámrzné hloubky) a zabetonujeme sloupky, vzpěry přichytíme ke sloupkům a rovněž zabetonujeme. Po technologické přestávce nezbytné k vytuhnutí sloupků napneme napínací dráty pomocí vhodných napínáků. Napnuté dráty přichytíme vhodným prostředkem ke sloupkům a zavěsíme pletivo nejprve na horní drát a poté zahákneme za spodní drát. Pletivo postupně napínáme a pomocí vázacího drátu přichytíme ke sloupkům. Vypnuté pletivo zafixujeme k napínacím drátům pomocí speciálních spon nebo vázacím drátkem.

 

prostějoiv