Betonový plot ve svahu v Senici na Hané nahradil stávající nevyhovující pletivový plot, který nezajišťoval požadované soukromí. Před samotnou výstavbou byl terén zaměřen nivelačním přístrojem a pro představu investora byl zhotoven schematický náčrtek v CAD programu. Po schválení investorem byla zvolena varianta s pravidelnými schodky po 25 centimetrech. Stavba betonového plotu byla provedena na klíč.

 

IMG 0335

 

 IMG 0331

 

 

C  Documents and Settings Harry Plocha Ploty Senice senice Model 1-page-001