Výstavba čelního plotu včetně posuvné brány v Olomouci - Radíkově následovala po vybudování vjezdu a parkovacího stání ze zámkové dlažby. Jako sloupky byly použité žárově pozinkované jekly 100x100x3 mm a plotovky z WPC, takzvaného dřevoplastu. Díky použití různé délky plotovek byla dodržena rovinnost horní hrany plotu i přes velký příčný sklon terénu.

 

Posuvná brána a plototvky z dřevoplastu Olomouc-Radíkov

 

Posuvná brána a plototvky z dřevoplastu Olomouc-Radíkov

 

WPC plotovky na bráně Olomouc - Radíkov